TOIMINTA

Syyskokous pidettiin 22.11. 16 Käräjätalolla iloisissa tunnelmissa.
  1. Valkealan kotiseutuyhdistyksen

toimintasuunnitelma vuodelle 2017

 

  1. Yhteistyö Valkealan kylät ry:n ja kaupungin muiden kotiseutuyhdistysten ja muiden yhdistysten/ toimijoiden kanssa.

 

         2. .Elovalkeat viikkoon osallistuminen ja Kuutinlahden konsertin järjestäminen

             29.7.17. Yhdistys on hankkinut Suomi 100- juhlavuoden tunnuksen konsertille.                      Osallistutaan myös muihin Suomi-100 juhlavuoden tapahtumiin.

                                       

3.       Veskansan soutu, perinnekirkkopyhä/ soututapahtuma ja kirkon 90-vuotisjuhlan

           järjestelyt

4.         Järjestetään yksi kotiseuturetki. Johtokunta päättää teemasta.

5.         Valkeala-viirin ja Valkealan historiakirjojen I ja II sekä muiden tuotteitten myynti ja

             Valkeala-aiheisen DVDn: suunnittelu ja  valmistus. Valkealan historian III

             osanmarkkinointi ja myynti.Kirjan hinnasta ja painosmäärästä päättäminen

             historiatoimikunnan  esityksestä.

6.         Jäsenrekisterin päivittäminen ja yhdistyksen kotisivujen ylläpito yhdessä

             Kuutinlahden konsertin tiedottamisen kanssa.

7.         Osallistutaan valtakunnallisille kotiseutupäiville.

8.         Vuokrataan kirkkovenettä ja tehdään yhteistyötä seurakunnan kanssa. Kirkkovene

             huolletaan /peruskorjataan. Avustusta haettu JEV-säätiöltä.

9.          Kotiseutuaineiston arkistointi

10.        Museotoimintaan osallistuminen ja Suomen puotimuseon

             kannatusyhdistyksen   toimintaan osallistumienen.                                                                 

11.        Valkealan historian III osan viimeistely, FT Kai Hoffman  ja     

                                         FT Pirkko Leino-Kaukiainen ovat kirjottaneet osuutensa

               taloushistoriasta, kunnallistaloudesta ja yleishistoriasta. Teoksen kuvitus,

                viimeistely ja taitto

                valmistuvat 2017 alkupuolella ja kirjan painatuksen jälkeen julkaisulle päätetään  

               sopiva ajankohta. Kimmo Seppänen tekee kirjan kuvituksen sovittavaa korvausta

               vastaan.

 12        .Rahoituksen hankinta Valkealan historian III osan painatukselle.

 

 13.        Toimitaan kotiseutuliiton tavoitteiden mukaisesti:

-     kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,

-     elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,

-     kotiseututietouden lisääminen, Valkealan kotiseutuhengen ylläpitäminen.                      

-     kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen sekä

-     perinteiden, historian ja nykypäivän tallentaminen sekä luonnon - ja

         kulttuuriympäristön vaaliminen.