TOIMINTA

Järjestöjen lippulinna 6.12.2017

Toiminta 2018

toimintasuunnitelma vuodelle 2018

 

Yhteistyö Valkealan kylät ry:n ja kaupungin muiden kotiseutuyhdistysten ja muiden yhdistysten/ toimijoiden kanssa

Elovalkeat-viikon tapahtumiin osallistuminen              

 Veskansan soutu ja yhteistyö seurakunnan kanssa

 Järjestetään yksi kotiseuturetki/ Kansanooppera Aleksanteri II. Johtokunta päättää järjestelyistä.

 

Valkeala-viirin ja Valkealan historiakirjojen I , II ja III sekä muiden tuotteitten myynti ja

 Valkeala-aiheisen DVDn: suunnittelu ja valmistus.                                                             

Valkealan historian III osan markkinointi ja myynti.

Tilataan 4m ja 6m viirejä.

Jäsenrekisterin päivittäminen ja yhdistyksen kotisivujen ylläpito ja muu tiedottaminen

 

 Osallistutaan valtakunnallisille kotiseutupäiville.

 

 Kirkkoveneen ja trailerin huolt 

Kotiseutuaineiston arkistointi

 

         Museotoimintaan osallistuminen                                                   

                                  

       Toimitaan kotiseutuliiton tavoitteiden mukaisesti:

 

-           kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,

-           elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,

-           kotiseututietouden lisääminen, Valkealan kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen,

-           kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen sekä

-           perinteiden, historian ja nykypäivän tallentaminen sekä luonnon - ja kulttuuriympäristön vaaliminen.