TIETOSUOJA

25.5.2018

Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen.

Valkealan Kotiseutuyhdistys sitoutuu noudattamaan EU:ssa voimassa olevaa tietosuoja-asetusta ja käsittelee henkilötietoja sen määräysten mukaisesti.